ALLE LOODGIETERS INSTANTHOUDINGS EN HERSTEL WERK:

VERSTOPTE RIOLE EN UITLAAT PYPE

GEBARSTE GEISERS  

LEKKENDE WATERPYPE EN KLEPPE

VERVANGING VAN SANITERE WARE

NUWE BADKAMERS EN HUISE

ELEKTRONIESE LEK OPSPORING


ALL PLUMBING MAINTENANCE AND REPAIR WORK:

BLOCKED DRAINS AND WASTE PIPES

GURST GEYSER

LEAKING WATREPIPES AND VALVES

REPLACE SANITARY WARE

ELECTRONIC LEAK DETECTION