ELEKTRONIESE OPSPORING VAN ONDERGRONDSE WATER LEKKE OP TOEVOER PYPE

ELECTRONIC DETECTION OF UNDERGOUND WATER LEAKS ON SUPPLY PIPES.